Farabi Değişim Programı Başvuruları 2-16 Mart’ta Başlıyor

2020-2021 akademik yılı güz/güz-bahar yarıyılı başvuruları 02–16 Mart 2020 tarihleri arasında alınacak. Farabi Değişim Programı kapsamında üniversitemize gelmek isteyen öğrencilerin başvuruları belirlenen tarihler arasında AKSİS üzerinden çevrimiçi olarak alınacaktır.

Farabi Değişim Programı kapsamında üniversitemizden gitmek isteyen öğrenciler ise belirlenen tarihler arasında üniversitemiz Farabi Kurum Koordinatörlüğüne şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir. Gitmek isteyen öğrenciler çevrimiçi başvuru yapamazlar.

Farabi Değişim Programı ile farklı bir üniversiteye gitmek isteyen öğrencilerimiz için gerekli belgeler;
2 adet Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
2 adet Onaylı Transkript
2 adet Disiplin Cezası Durum Belgesi
2 adet Aday Öğrenci Başvuru Formu TIKLAYINIZ (form bilgisayar ortamında doldurulacak ve resim yapıştırılacak).

2020-2021 Akademik Yılı Kontenjanlarımız İçin TIKLAYINIZ.
Anlaşmalı Üniversiteler İçin TIKLAYINIZ.

Başvuru Koşulları

* Ön lisans ve lisans öğrencilerinin son genel akademik not ortalamalarının en az 2.0/4 olması,
* Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin son genel akademik not ortalamalarının en az 2.5/4 olması,
* Ön lisans ve lisans programlarının hazırlık ve birinci sınıfında okuyan öğrenciler, Farabi Değişim Programdan yararlanamazlar. (Güz dönemi ortalaması ile 2’nci sınıf için yararlanılabilir.)
* Yüksek lisans ve doktora öğrencileri, hazırlık ve bilimsel hazırlık dönemleri ile esas eğitime başladıkları ilk yarıyıl için bu programdan yararlanamazlar.

18 Şubat 2009 tarih ve 27145 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programına İlişkin Yönetmelik" ile "Yükseköğretim Kurumları Arasında Yurtiçi Öğretim Elemanı ve Öğrenci Değişim Programlarının Desteklenmesi Amacıyla Yükseköğretim Kurulunca Yükseköğretim Kurumlarına Aktarılacak Tutarların Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi, Bu Kapsamda Yapılacak Ödemeler İle Diğer Hususlara İlişkin Esas ve Usuller" çerçevesinde; ödenecek aylık burs miktarının 4 ay süre ile 650.00 TL olarak belirlenmesine, Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun 26.02.2020 tarihli toplantısında karar verilmiştir.