Gönüllü Akademisi 7. Dönem Başvuruları 19 Şubat’ta Sona Erecek

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Araştırma Merkezi ile İstanbul Üniversitesi Sosyal Sorumluluk Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin birlikte yürütmüş olduğu Gönüllü Akademisi Bahar Dönemi başvuruları başladı. Başvurular internet üzerinden oluşturulan form üzerinden gerçekleşecek ve 19 Şubat 2020 tarihine kadar sürecek. Mülakatlar ise 21 Şubat Cuma günü Sosyoloji Araştırma Merkezi’nde yapılacak.

İstanbul Üniversitesi ve İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi örgün bölümlerinin farklı fakültelerinde eğitim gören öğrencileri bir araya getiren Gönüllü Akademisi; gönüllülük algı, eğilim ve deneyimlerine ilişkin çeşitli eğitimler veriyor. Bu doğrultuda toplumsal bilinci artırmaya yönelik kalifiye insan kaynağı oluşturmayı, gönüllülüğün yaygınlaştırılmasını ve böylece daha bilinçli gençler yetiştirmeyi hedefliyor.

Hangi Eğitimler Verilecek?

Gönüllü Akademisi'ne katılan gençlere eğitimler; tekdüze ve sıkıcı bir öğretim yönteminden uzak bir şekilde katılımcıların kişisel becerilerini ve yaratıcılıklarını ön plana çıkarmayı hedefleyen bir yaklaşımla veriliyor. Farklı eğitim tekniklerinin birlikte kullanıldığı Akademide eğitimler 8 hafta sürecek ve Salı ve Perşembe günleri 17:00- 20:00 arasında Beyazıt'ta olacak.

Akademi eğitimleri seminerler, STK ziyaretleri, film okumaları ve atölyelerden oluşacak. Dönem boyunca öğrenciler grup olarak gönüllü bir proje tasarlayacaklar. Projelerini hayata geçiren öğrenciler akademiden katılım belgelerini alarak mezun olacak.

Kimler Başvurabilir?

Sadece İstanbul Üniversitesi ve İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi'nde öğrenim gören lisans 2. ve 3. sınıf öğrencilerinin başvuruları değerlendirilecek olup öğrencilerin derslere %80 devam etmesi şartı aranıyor.

Gönüllü Akademisi'ne başvurmak için tıklayınız.
Gönüllü Akademisi internet sayfasına erişmek için tıklayınız.