Online International COVID-19 Conference (CONCOVID)

Saygıdeğer Bilim İnsanı;

Tüm dünya ile birlikte ülkemizi de etkisi altına alan COVID-19 salgınının ekonomik, sosyal ve siyasi bir çok alanı etkilemesi ve halen sorunun çözümüne ilişkin somut politikalar oluşturulamamış olmasından yola çıkılarak, İstanbul Üniversitesi, Düzce Üniversitesi, Bandırma 17 Eylül Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi ve Hasan Kalyoncu Üniversitesinin katkılarıyla 12-13-14 Haziran 2020 tarihleri arasında interdisipliner Online International COVID-19 Conference (CONCOVID) organize edilecektir. Sağlık, sosyal, fen bilimleri ve İslami ilimler gibi farklı alanlarda çalışmalarını sürdürmekte olan tüm dünyadan ve ülkemizden bilim insanlarının katılımları ile gerçekleştireceğimiz CONCOVID kongremizde, COVID-19 pandemisi konusunda güncel gelişmeler ele alınarak, sorunun çözümüne yönelik alternatif politikalar geliştirilmeye çalışılacaktır. Online sunumları ile üç gün boyunca ortaya konacak görüş, değerlendirme ve politika önerileri ISBN numaraları alınmış Kongre Özet ve Tam Metin Bildiri Kitabı’nda yayınlanarak politika yapıcıların ve araştırmacıların istifadelerine sunulacaktır. Diğer yayın imkanlarına ilişkin bilgiler kısa süre içerisinde kongre sayfamızda ilan edilecektir.
Türkçe ve İngilizce bildiri sunumlarının yapılacağı COVID-19 kongremize ülkemizden gönderilecek bildiriler için katılım ücreti alınmayacaktır. 

Önemli Tarihler

Özet Bildiri Gönderim Son Tarih: 1 Haziran 2020
Kabul Edilen Özet Bildirilerin İlanı: 8 Haziran 2020
CONCOVID Program İlanı :10 Haziran 2020

İletişim

GSM Telefon ve WhatsApp Mesajı için 0850 885 3732
e-posta info@concovid.org
Websitesi: concovid.org