SEM, Nitelikli ve Özgün Eğitimlerine Devam Ediyor

İstanbul Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SEM), sürekli öğrenmeyi bir yaşam ilkesi haline getirmek ve bu bilinci yaygınlaştırmak hedefiyle çalışmalarına devam ediyor.
Sürekli öğrenmede yaş, cinsiyet ve meslek farklarının önemsiz olduğu gerçeğini benimsetmek ve üretilen bilgiyi toplumla paylaşmak amacıyla birçok eğitim faaliyeti gerçekleştiren SEM, toplumun ihtiyacı olan nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine katkıda bulunuyor. Bilimsel özgürlüğü, akademik özerkliği ve eleştirel düşünceyi destekleyen SEM, Üniversitemizin eğitim-öğretim faaliyetlerinde bulunduğu tüm alanlarda evrensel nitelikte özgün bilgi üreterek Üniversitemizin sahip olduğu toplumsal sorumluluk bilinci ile bu bilgiyi toplumun tüm gruplarıyla paylaşıyor. 
Üniversitemizin nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine katkıda bulunan faaliyetler gerçekleştiren SEM, birçok alanda eğitimler düzenliyor. Bu faaliyetlerden birisi de Konkordato Komiserliği Eğitimi Sertifika Programı.

Herhangi bir sebepten dolayı işleri bozulmuş, ödeme gücünü belli ölçüde kaybedip mali durumu bozulmuş borçluları koruma amacını taşıyan konkordato, son dönemde ülkemize yaşanan ekonomik sıkıntılar ile yeniden gündeme gelirken bu mesleğe olan ilgi de arttı. Konkordato komiseri, konkordato anlaşmaların yapılabilmesi ve ticaret mahkemelerindeki bu işlemlerin yürütülmesinden sorumlu kişidir. Konkordato komiseri, gerekli şartları inceler. Konkordato mühleti verilmesi uygun şartların olup olmadığını kontrol eder ve son kararı verir. SEM “Konkordato Komiserliği Eğitimi Sertifika Programı” kapsamında katılımcılara 18 saati hukuk, 18 saati ise muhasebe, finans ve işletme yönetimi olmak üzere en az 36 saatlik ders veriyor. İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü’nde 7 Aralık, 14 Aralık, 21 Aralık, 28 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek eğitim için 4 Ocak 2020 tarihi ön kayıtları da devam ediyor.

“Kentsel Dönüşüm Uzmanlık Sertifika Programı”, “Yapısal Eşitlik Modellemesi’ne (Yem) Giriş Eğitimi”, “Robotik Eğitimi Sertifika Programı”, “Bilanço Okuma Eğitimi”, “Dış Ticaret Muhasebe İşlemleri Eğitimi”, “Mali Tablolar Analizi Ve Teknikleri Eğitimi” ve “Yeni Başlayanlar İçin R Eğitimi” ise ön kayıtları devam eden sertifika programlarından bazılarını oluşturuyor.

SEM bünyesinde gerçekleştirilen faaliyetler ve eğitim programları hakkında detaylı bilgilere şu web adresinden ulaşabilirsiniz: https://sem.istanbul.edu.tr/tr/_

Haber: Hande Nur Ocak

İÜ Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü


Galeri