Fen Bilimleri Enstitümüzde Tamamlanan Doktora Tezine TTGV’den Ödül

İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Enformatik Anabilim dalında Prof. Dr. Sevinç Gülseçen’in danışmanlığında tamamlanan, Dr. Öğr. Üyesi Ceren Çubukçu’ya ait doktora tezi, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) tarafından ödüle layık görüldü.

Dr. Öğr. Üyesi Ceren Çubukçu tarafından, İstanbul Üniversitesi Enformatik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sevinç Gülseçen’in danışmanlığında 2018 yılında tamamlanan “Teknoloji Girişimi Hızlandırıcılarının İncelenmesi ve Etkinliklerinin Araştırılması: Türkiye'deki Hızlandırıcıların Ampirik Bir Analizi” başlıklı doktora tezi, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı ödülünü kazandı. Ödül Töreni 19 Aralık’ta Ankara’da gerçekleştirilecek.

Doktora Tezi Çalışmasının Konusu

Dr. Öğr. Üyesi Ceren Çubukçu, doktora tezi çalışmasında Türkiye'de hızlandırıcı programların verdiği desteklerden girişimcilerin ne kadar faydalandıklarını inceledi. Çalışmada hızlandırıcı programlara katılan girişimciler için geliştirilen bir anket kullanılarak programların etkinliğine içsel bir bakış sunuldu. Uygulanan anket çalışması ile birlikte girişimcilerin şirketlerinin hala aktif olup olmadığı, aktif ise şirketlerinin büyüyüp büyümediği, hangi tip girişimcilerin programlardan daha çok yararlandıkları ve ne gibi desteklerden en çok fayda gördükleri incelendi. Bu desteklerin etkinliğini ölçmek için de çeşitli hipotezler tanımlandı ve test edildi. Testlerin sonuçlarına göre de desteklerin girişimciler üzerindeki verimliliğini ve etkinliğini daha derin bir şekilde incelemek için bir regresyon modeli geliştirildi. Son olarak, bir hızlandırıcı programda geçirilen ortalama süreyi bulmak için bir analiz yapıldı ve bu analiz kullanılarak da hızlandırıcı programlardan ayrılma nedenleri tanımlandı. Ayrıca hala aktif olarak faaliyette olan firmaların da istihdama ve ihracata olan etkisine değinildi.

Ceren Çubukçu Kimdir?

Ceren Çubukçu, lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümünde, yüksek lisansını Bentley Üniversitesi İşletme bölümünde, Doktorasını ise İstanbul Üniversitesi Enformatik Bölümünde tamamlamıştır. Halen Maltepe Üniversitesi, Mühendislik ve Fen Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır. 

Haber: Tuğçe AYÇİN

İÜ Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü

Galeri