İş Sağlığı ve Güvenliği Yenileme Eğitimi Tamamlandı

İstanbul Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen İş Sağlığı ve Güvenliği Kurullarına verilen yenileme eğitimi tamamlandı.

İstanbul Üniversitesi’nde 50’den fazla çalışanı olan birimlerde oluşturulan İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, 2019 yılında eğitim sürecine başladı. Eğitimler, 26 Aralık 2019’da Çapa Yerleşkesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Onkoloji Enstitüsü ve Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü Kurullarına verildi.

15 Ocak, 22 Ocak ve 29 Ocak tarihlerinde İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası D3 Salonu’nda gerçekleştirilen program; İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Edebiyat Fakültesi, İktisat Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, İletişim Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Fen Fakültesi, Su Bilimleri Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, İşletme Fakültesi, Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü, Devlet Konservatuvarı, Sosyal Bilimler Enstitüsü İş Sağlığı ve Güvenliği Kurul Üyelerine eğitim verilmesiyle tamamlandı.

Eğitimde Ele Alınan Başlıklar

Eğitimde, kurulun görev ve yetkileri, iş sağlığı ve güvenliği konularında ulusal mevzuat ve standartlar, sıkça rastlanan iş kazaları ve tehlikeli vakaların nedenleri gibi konu başlıkları, İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörü Prof. Dr. Halim İşsever tarafından katılımcılara aktarıldı.

Bu konuların yanı sıra; iş hijyeninin temel ilkeleri, iletişim teknikleri, acil durum önlemleri, meslek hastalıkları, iş yerlerine ait özel riskler, risk değerlendirmesi gibi program konuları da Prof. Dr. Güler Bahadır, Prof. Dr. Sevgi Canbaz, Prof. Dr. Sarper Erdoğan ve Doç. Dr. Hülya Gül tarafından anlatıldı.

İÜ Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü


Galeri