İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut AK’ın 2020-2021 Akademik Yılı Açılış Konuşması

Üniversitemizin değerli öğretim üyeleri, sevgili öğrencilerimiz, kıymetli mensuplarımız;

İstanbul Üniversitesi’nin 2020-2021 Akademik Yılı açılışında hepinizi saygıyla selamlıyor, yeni akademik yılın üniversitemize ve ülkemize hayırlı olmasını, yeni başarıları beraberinde getirmesini diliyorum.

2020 yılı, hem ülkemiz hem de tüm dünya için çok zorlu bir yıl oldu.
Koronavirüs pandemisi tüm insanlığı etkisi altına aldı; normal hayatımızda önemli değişikliklere neden oldu. Hala da etkisini sürdürüyor; öğrencilerimizle sınıflarda buluşmamızı engelliyor, alıştığımız eğitim yönteminde değişiklik yapmamızı zorunlu kılıyor.

Ama inşallah bu zorlu günler de geçecek; yine normale döneceğiz, derslerimizi öğrencilerimizin gözünün içine bakarak anlatacak, onların sınıflardaki varlığından güç alacak, üniversite kültürünü kampüslerde yaşatmanın mutluluğunu hissedeceğiz.

Bu mutluluğu yeniden yaşayabilmemiz için koronavirüsle ilgili tüm tedbirlere eksiksiz uymamız, yetkililerin uyarılarını dikkate almamız ve tüm toplumun sağlığını düşünerek hareket etmemiz gerekiyor.

Tüm dünyayı tehdit eden pandemi gösterdi ki, birbirimize sahip çıkarak, başkalarını düşünme becerisini göstererek, hakkını - hukukunu koruyarak bu kötü günleri elbirliği ile atlatacağız.

Yine pandemi günleri gösterdi ki, hayatımızda fedakarlığa, yardımlaşmaya, kardeşliğe, dostluğa, güzelliğe ve iyiliğe daha çok yer açmalıyız. Bu güzel hasletlerin tüm toplumumuzu kuşatmasını, zorluklardan hayır çıkmasını diliyorum.

***

Üniversitemizin kıymetli mensupları,

Küresel pandemi salgını ülkemizde görülmeye başlandığı ilk günden itibaren İstanbul Üniversitesi adeta teyakkuz haline geçmiş; ülkemizin en saygın ve donamlı hastanesine sahip olan İstanbul Tıp Fakültemiz, bu tehdide karşı çok önemli başarılara imza atmış, halen de bu zorlu çabayı çok büyük fedakarlıkla devam ettirmektedir.

Tıp fakültemizin tüm mensuplarına, sağlık kahramanlarımıza gösterdikleri bu büyük özveri ve başarı için teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. Bu mücadelede hayatını kaybeden çok kıymetli hocalarımız, sağlık çalışanlarımız da oldu; onlara da Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum.

Tıp Fakültesi Hastanemiz, koronavirüs ile mücadelede tecrübeli hekimleri ve sağlık çalışanları ile inisiyatif aldı, uyguladığı tedavi yöntemleri ile sürecin çözüme kavuşmasına katkı sağladı. İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi’nde uygulanan tedavi algoritmaları Sağlık Bakanlığı’nın tedavi protokollerine girdi.

İstanbul Tıp Fakültesi bünyesinde, Türkiye’de ve dünyada bir ilk olarak, COVID-19 enfeksiyonunu ağır geçirmiş ve geçirdikten sonra takibe alınması gereken hastaları takip etmek suretiyle meydana gelecek birtakım problemleri tespit etmek için COVID-19 Hastaları İzlem Merkezi açıldı. Bu merkezde koronavirüse yakalanan ve hastalığı atlatan kişilere çeşitli tahlil ve tetkikler yapılarak hastalarda kalıcı bir hasar oluşup oluşmadığı araştırıldı.

İstanbul Tıp Fakültemizde hem hastalara hem de sağlık çalışanlarına faydalı, yenilikçi projeler de geliştirilerek toplum sağlığına çok yönlü katkı sağlandı.

Üniversitemiz, COVID-19 pandemisi ile ilgili tıbbi çalışmalarındaki öncülüğünü sürdürürken, dünyayı her açıdan etkisi altına alan bu sürece farklı disiplinlerle de yaklaşarak çözüm getirme bilincini ortaya koydu, insanlığın faydasına sunduğu bilimsel çalışmalarıyla toplumsal sorumluluğunu yerine getirmeye devam etti. Bu çalışmaların önemli bir örneği, İktisat Fakültesi Öğretim Üyelerimiz tarafından hazırlanan “KOVİD-19 Salgınının Ekonomik, Sosyal ve Siyasal Etkileri ve Türkiye’ye Yönelik Öneriler” başlıklı rapor oldu.

COVID-19 ile ilgili bir diğer çalışmamız, İstanbul Üniversitesi kurumsal web sayfamıza entegre ettiğimiz COVID-19 Bilgilendirme Sayfası oldu. Bu sayfada koronavirüs salgınıyla ilgili duyurular ve en son gelişmeler toplumun bilgisine sunuldu.

İstanbul Üniversitesi; ülkemizin koronavirüs pandemisi ile mücadelesinde en ön safta yer almakta, sahip olduğu bilgi, tecrübe ve vizyon ile başarılı sonuçlar alınması için rehberlik etmektedir.

Ülkemiz ve milletimiz için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üzerimize düşen her türlü görevi büyük bir sorumlulukla yapmaya devam edeceğiz.

***

Efendim, 2020 yılı biraz önce de bahsettiğim gibi zorlu geçiyor ama tüm bu zorluklara rağmen üniversitemiz araştırmadan, bilimsel çalışmadan, evrensel bilgiyi üretmekten bir an olsun geri durmuyor.

Üniversitemizin kıymetli mensuplarının katkılarıyla ortaya koyduğumuz başarılar neticesinde uluslararası sıralamalarda İstanbul Üniversitesi üstün performans gösterdi.

İzninizle bu başarılardan birkaçını sizlere hatırlatmak isterim:

•    Dünyanın en başarılı üniversitelerinin derecelendirildiği ARWU 2020 sıralamasında, 2003 yılından itibaren 17 yıldır istikrarlı bir performans göstererek ilk 500'de yer alan İstanbul Üniversitesi, bu yıl da ilk 500’de yer alan tek Türk üniversitesi oldu.

•    İstanbul Üniversitesi, Dünya Üniversite Sıralaması Merkezi’nin 2020-2021 sıralamasında ilk yüzde 3’ün içinde yer alma başarısı gösterdi.

•    URAP 2019-2020 Alan Sıralaması’nda 10 farklı bilim alanında dünya sıralamasına giren Üniversitemiz, Türk üniversiteleri arasında ise Biyoloji, Nörobilim ve Moleküler Biyoloji ve Genetik alanları olmak üzere 3 bilim alanında da zirvede yer aldı.

•    Araştırma üniversiteleri arasında da öncüyüz... İstanbul Üniversitesi; 3 bin 951 yayın, 6 bin 561 atıf ve 1620 atıf alan yayın sayısı ile araştırma üniversiteleri arasında ilk sırada yer aldı.

•    İstanbul üniversitesi, yenilikçi düşüncenin ve araştırmanın en önemli göstergesi olan patent konusunda da 549 patent başvurusuyla zirvede yer aldı.

Türkiye’nin önde gelen Araştırma Üniversitesi olarak, bu başarıları daha yükseğe taşımak hedefimizdir. Tüm çalışmalarımız, uluslararası alanda ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye, bilim diplomasisinin öncülüğünü yapmaya yöneliktir.

***

Üniversitemizin bu üstün başarıları, şüphesiz ki büyük emeklerin sonucunda elde edilmektedir.

Akademik başarılarıyla övünç kaynağımız olan kıymetli hocalarımız, üniversitemizin bir bilim ve eğitim yuvası haline gelmesini sağlamakta; öğrencilerimizi yetiştirmektedir.

Şimdi izninizle hocalarımızın akademik başarılarından söz etmek isterim:

•    Fen Fakültesi Öğretim Üyemiz Prof. Dr. Ekrem Aydıner, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından verilen “Fen Bilimleri Alanında Sedat Simavi Ödülü”nü kazandı.

•    Öğretim Üyelerimizden Prof. Dr. Sibel Aylin Uğur İşeri, Doç. Dr. Merva Soluk Tekkeşin ve Dr. Öğr. Üyesi Halit Uyanık, TÜBA-GEBİP Ödülleri kapsamında sağlık bilimleri ve sosyal bilimler kategorilerinde ödül alma başarısı elde etti.

•    Fen Fakültesi Öğretim Üyemiz Doç. Dr. Çiğdem Yalçın, Uluslararası Karmaşık Sistemler Derneği’nin üyeleri arasında gerçekleştirilen seçim sonucunda 3 yıl süre boyunca konsül üyeliğine seçildi.

•    Tıp Fakültesi Öğretim Üyemiz Dr. Öğr. Üyesi Leyla Türker Şener, The Future Healthcare İstanbul Konferansı’nda Bilime Katkı Özel Ödülünü kazandı.

•    Edebiyat Fakültesi Araştırma Görevlilerimizden Dr. Nermin Taşkale’nin projesi, Avrupa Birliği HORIZON 2020 Programı kapsamında fonlanmaya hak kazandı.

•    Öğretim Üyelerimiz Prof. Dr. Sühendan Mol Tokay, Doç. Dr. Metin Alparslan ve Doç. Dr. Zahide Funda Bostancı Güver’in araştırma projeleri TÜBİTAK desteği almaya hak kazandı.

•    Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyemiz Doç. Dr. Özgün Erler Bayır'ın "AB'nin Geleceği: Güvenlik, Ekonomi ve Transatlantik İlişkileri" başlıklı başvurusu Avrupa Komisyonu’nun Erasmus+ Programı kapsamında desteklenen Jean Monnet Modülü’nü kazanma başarısını gösterdi ve fonlanmaya hak kazandı.

•    Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyemiz Prof. Dr. Elif Bahar Tuna İnce'nin başvurduğu “Sanal Gerçeklik Kullanımının Çocuklarda Dental Anksiyete Üzerine Etkileri” başlıklı 1001 TÜBİTAK projesi, destek almaya hak kazandı.

•    Su Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyemiz Prof. Dr. Bayram Öztürk, Başkanlığını Monako Prensi Albert’in yaptığı Akdeniz Bilim Konseyi yönetimine en yüksek oyla seçilerek; seçimle gelen üç üyeden birisi oldu.

•    Fen Bilimleri Enstitüsü Enformatik Ana Bilim Dalı’nda Prof. Dr. Sevinç Gülseçen’in danışmanlığında tamamlanan, Dr. Öğr. Üyesi Ceren Çubukçu’ya ait doktora tezi, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı tarafından ödüle layık görüldü.

•    Fen Fakültesi Öğretim Üyemiz Prof. Dr. Suat Özkorucuklu’nun yürütücülüğünde, TAEK-CERN Araştırma Projesi ve 2532-TÜBİTAK RFBR İkili İş Birliği Projesi gerçekleştirildi.

•    Fen Fakültesi Öğretim Üyemiz Doç. Dr. Sırrı Yüzbaşıoğlu, Kocaeli’de yaptığı araştırmaların sonucunda, literatüre Keltepe Çiğdemi’ olarak geçen endemik bir bitki türü keşfetti.

•    Öğretim Üyelerimiz Prof. Dr. Ayşe Erol ve Prof. Dr. Metin Toprak’ın projeleri TÜBİTAK desteği almaya hak kazandı.

İstanbul Üniversitesi’nin en büyük gücü uluslararası donanıma sahip öğretim üyeleridir. Hocalarımızın başarıları üniversitemizin itibarını artırıyor, ülkemizin dünyada saygın şekilde temsil edilmesine büyük katkı sağlıyor. Emek veren tüm hocalarımıza teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum.

***

Bilimsel başarılarımızın yanında spor alanındaki başarılı sonuçlar da göğsümüzü kabartıyor.

Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana yetiştirdiği ve milli takımlara kazandırdığı sporcuların yanı sıra gerek liglere gerekse kapsamlı spor organizasyonlarına damgasını vuran İstanbul Üniversitesi, sporun bireysel ve toplumsal faydalarının bilincinde olan gençler yetiştiriyor.

İstanbul Üniversitesi Spor Birliği Kulübü, bünyesinde bulunan 29 branşı ile büyük başarılara imza atıyor; üniversitemizin spor alanındaki öncülüğüne önemli katkılar sağlıyor.

Kadın Basketbol Takımımızın başarılı performansı, Türkiye şampiyonluğu elde eden Kadın Rafting ve Erkek Rafting Takımlarımız, büyük bir başarı göstererek ilk kez Süper Lig’e yükselen Erkek Hentbol Takımımız gurur kaynaklarımızdan birkaçı. Sporcularımız takım olarak elde ettiğimiz başarıların yanı sıra bireysel oyunlarda da önemli başarılar ortaya koyuyor.

Bedensel Engelliler Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası’nda Klas 9 sınıfı ferdi ve takım yarışmalarında Türkiye 3.sü olan masa tenisi sporcumuz Adem Tuncel ve Engelliler Türkiye Yüzme Şampiyonası’nda üç ayrı dalda altın, gümüş ve bronz madalya kazanan personelimiz ve öğrencimiz Ilgın Aydınoğlu ile gurur duyuyoruz.

***

Saygıdeğer mensuplarımız,

Konuşmamın başında ifade etmiştim, İstanbul Üniversitesi COVID-19 pandemisi ortaya çıktığı andan itibaren tüm imkanlarını seferber etmiş, eğitim-öğretimin aksamaması için gerekli tüm tedbirleri hızlı bir şekilde almıştır.

Türkiye’ye örnek olacak bir “Öğrenme Yönetim Sistemi” kurmuş, on binlerce eğitim materyali kısa sürede sisteme yüklenmiş ve çevrimiçi olarak derslerimiz hiçbir aksama yaşanmadan yapılmıştır. Yine sınavlarımız da bu sistem üzerinden yapılmış, herhangi bir maduriyet yaşanmasının önüne geçilmiştir.

“Öğrenme Yönetim Sistemi”nin kurulması ve yönetilmesinde emeği geçen tüm mensuplarımıza teşekkür ediyorum. İstanbul Üniversitesi sahip olduğu bilgi birikimi ve kaliteli insan kaynağı ile yine yüksek öğretim sistemine liderlik etmiş, pandeminin dayattığı zorlukları aşarak, olabilecek en iyi koşulları öğrencilerine sunmuştur.

Üniversitemizin hayata geçirmiş olduğu uzaktan eğitim modüllerine yönelik olarak gerçekleştirilen memnuniyet ölçümünde; öğrencilerimiz için yüzde 72, öğretim elemanlarımız için ise yüzde 88 gibi yüksek bir memnuniyet düzeyi saptanmıştır. Sistemin daha da iyileştirilmesine yönelik çalışmalar sürekli olarak devam edecektir.

***

Sahip olduğumuz akademik kıymetlere, elde ettiğimiz uluslararası başarılara, Türkiye’nin başarı hikayesinin yazılmasına sunduğumuz katkılara bakarak diyoruz ki;

“Dünyaya söyleyecek sözümüz var…”

Bizim görevimiz bundan sonra dünyaya söylediğimiz sözümüzü daha da güçlü kılmak, daha çok kişiye ulaştırmak ve daha başarılı olmaktır.

İstanbul Üniversitesi’nin başarısı, aynı zamanda Türkiye’nin başarısıdır.

İstanbul Üniversitesi; ülkemizin geleceğinin güvencesi, milletimizin övünç kaynağıdır.

Aşk ile çalışmak, evrensel bilgiyi üretmek, Türkiye’ye güç katmak; hepimizin en büyük sorumluluğudur...

Bu başarıya emek veren, dünyaya söylediğimiz sözümüzün daha güçlü, sesimizin daha gür olması için ter döken tüm mensuplarımıza teşekkür ediyor; ülkemize ve milletimize hizmet etmenin mutluluğunu yaşıyoruz.

İyi ki, İstanbul Üniversitesi var.