Tıp Fakültemiz Geliştirdiği Tedavilerle COVID-19 Sürecine Yön Verdi

Türkiye’nin COVID-19 ile mücadelesinin öncülerinden İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi; tecrübeli hekimleri ve sağlık çalışanları ile inisiyatif alıyor, uyguladığı tedavi yöntemleri ile sürecin çözüme kavuşmasına katkı sağlıyor. Yüzde 0,6 ile dünyadaki en düşük ölüm oranının gözlemlendiği İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi’nde uygulanan tedavi algoritmaları, Sağlık Bakanlığının tedavi protokollerine girmiş durumda. İstanbul Tıp Fakültesi Acil Dahiliye ve İnfeksiyon Hastalıkları tarafından bildirilen, Türkiye’de tanı konulan ilk vakadan çok daha önce hazırlıklarına başlayan ve sürecin devamında da uygulamalarını titizlikle sürdüren İstanbul Tıp Fakültesi’nin başarılı mücadelesini İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek anlattı.

COVID-19 pandemisi ile mücadelesini canla başla sürdüren İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi; ürettiği bilgi ve uyguladığı tedavi algoritmalarıyla fark yaratmaya devam ediyor. Son verilere göre 123 COVID-19 hastasının bulunduğu İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi’nde; bu hastaların 15’i yoğun bakımda, 10’u çocuk kliniğinde, geri kalanı ise erişkin pandemi servisinde tedavi görüyor. Başlangıçta 200’ün üzerinde olan hasta sayısının son haftalarda iyileşen hastaların çoğalması ve ağır hastaların gelişinin azalmasıyla bir miktar azalma gösterdiğini belirten Prof. Dr. Tufan Tükek, yoğun bakımda yatan ve entübe olan hasta sayısında da azalma olduğunu ve pandemi servisi olarak ayırdıkları Üroloji ve Meme Cerrahisi Servislerini bu süreçte pandemi servisinden ayırdıklarını söyledi.

“Geniş Kapsamlı Bir Danışma Kurulu Kurduk” 

Türkiye’de tanı konulan ve bildirilen ilk vakanın İstanbul Tıp Fakültesi Acil Dahiliye ve İnfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalları tarafından bildirildiğini kaydeden Prof. Dr. Tükek, “Daha sonra artan hasta sayısı ile beraber, İnfeksiyon, Yoğun Bakım, İç Hastalıkları, Çocuk Sağlığı Hastalıkları, Romatoloji, Hematoloji, Göğüs Hastalıkları, Gastroenteroloji, Nefroloji ve Geriatri Bilim Dallarının olduğu Danışma Kurulu tarafından tedaviler yönlendirilmiştir” dedi. İstanbul Tıp Fakültesi hocalarının uzmanlık alanları ile ilgili önerilerinin pandemi servisinde ve yoğun bakımda titizlikle uygulandığını aktaran Prof. Dr. Tükek, “Bu kadar geniş kapsamlı konsey kuran başka bir hastane olduğunu sanmıyorum” diyerek, tüm hastaları gören hocalardan oluşan vizit ekibinin de danışma kurulu ile sürekli görüş alışverişinde bulunarak tedavi sürecini yönettiğini vurguladı.

“Geliştirdiğimiz Tedavi Algoritmaları Bakanlık Protokollerine Girdi”

İfadelerine tedavi yöntemlerinin bakanlık protokollerine girmesini değerlendirerek devam eden Prof. Dr. Tükek şunları kaydetti: “Bazı tedavi önerilerimiz bakanlık protokollerine girdi. Bizim ilk hastalardan itibaren uyguladığımız, danışma kurulu hocalarımızın önerdiği tedavi algoritmaları direkt olarak bakanlık ile görüşülerek bildirildi. İlk vakalarda gördüğümüz TMA ve yaygın trombotik süreç nedeni ile heparin ve dipiridamol uygulaması ilk olarak bizim tedavi algoritmasına eklediğimiz bir yöntem. Ayrıca Tosiluzumabın yeterli olmadığı bazı hastalarda Anakinra’nın uygulanması ve başarılı olması, sonrasında diğer hastalarda da bunun uygulanması yine İstanbul Tıp Fakültesi tarafından bakanlığa bildirilmiştir. Yaşadığımız acı tecrübelerden sonra ilk olarak yoğun bakımlarda uygulanmak üzere Çin’den getirilen Favipiravir adlı ilacın erken dönemde hastalara uygulanırsa işe yarayacağını fark edip bu konuda da etkili bir tedavi algoritması geliştirilmesine katkıda bulunduk. Son olarak elimizde bulunan yüksek akımlı oksijen sistemlerini 4 katına çıkararak yoğun bakım öncesi hastalara uygulama fikri de yine üniversitemiz tarafından önerilmiş ve bakanlığımız tarafından protokole alınmış bir uygulamadır.”

“Dünyadaki En Düşük COVID-19 Ölüm Oranı Hastanemizde Gözlemlendi”

Yüzde 0,6 ile dünyadaki en düşük COVID-19 ölüm oranının İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi’nde gözlemlenmesini yorumlayan Prof. Dr. Tükek, kurulan geniş kapsamlı danışma kurulunun çok sınırlı bilgi ile hareket etmekte olan tedavi ekibinin elini güçlendirdiğini ve söz konusu tüm yöntemlerin çok erken dönemde hastalara uygulandığını dile getirdi. Henüz kimsenin bilmediği ve uygulamaya cesaret edemediği tedavi yöntemlerinin İstanbul Tıp Fakültesi hocalarının bilgi birikimi ile uygulandığına dikkat çeken Prof. Dr. Tükek, “İlk andan itibaren aynı ekibin vizit yapması sağlanarak hastaların anlık değişimleri de dahil birçok sorunun farkına erken varıldı. İyi bir yoğun bakım ekibi de buna eklenince başarılı bir sonuç ortaya çıktı” şeklinde konuştu.

Danışma Kurulu ve Vizit Ekibi Koordinasyonu

İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi’nin tüm çalışanlarının bu süreçte görev aldığını belirten Prof. Dr. Tükek, konu itibariyle İnfeksiyon, Göğüs, Yoğun Bakım, Çocuk Hastalıkları ve İç Hastalıkları ekiplerinin daha fazla inisiyatif aldığının altını çizerek, 5 kişiden oluşan vizit ekibinin her gün hastaları dolaşarak vizit yaptığını ve anlık tespit edilen sorunların çözüldüğünü aktardı. Bu ekibin farklı gelişen tabloları da danışma kurulu ile paylaşarak çözüme kavuşturduğunu söyleyen Prof. Dr. Tükek, “Bu süreçte hemşire ve hasta bakıcılarımız, güvenlik ve temizlik elemanlarımız canla başla mücadele ettiler, hepsine tekrar teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

“Sağlık Tesisi Tek Başına Yeterli Değil, Donanımlı Ekiplere de İhtiyaç Var”

Böylesine zorlu bir sürecin ancak ekip çalışması ile yönetilirse başarıya ulaşacağının altını çizen Prof. Dr. Tükek, ifadelerini şu şekilde tamamladı: “Dünyanın bocaladığı bir hastalık karşısında İstanbul Tıp Fakültesi gibi köklü ve donanımlı insan gücüne sahip kurumların başarılı olması gayet normal bir durum. Bundan sonra da dünyamızın bu tarz değişik salgın hastalıklar ile karşılaşacağı açık. O yüzden ülkemizde İstanbul Tıp Fakültesi gibi bilgi üreten, teknolojiyi kullanan, fark yaratan kurumların desteklenmesi ve geliştirilmesi gerekir. İyi bir sağlık tesisi tek başına yeterli değildir, donanımlı ve sürece yön verici insan gücüne de ihtiyacımız vardır. Bu süreçte de bu çok iyi görüldü ve anlaşıldı.”

Haber: Tuğçe AYÇİN

İÜ Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü