Üniversitemiz Kadın Varlığında Türkiye Ortalamasının Üzerinde

8 Mart Dünya Kadınlar günü üniversitemizde çeşitli etkinliklerle kutlandı. Rektör Prof. Dr. Mahmut Ak, üniversitemiz kadının varlığında Türkiye ortalamasının üzerinde olduğunu belirtti.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü İstanbul Üniversitesi’nde çeşitli etkinliklerle kutlandı. Kadınların hayata getirdiği değerin altı çizilirken, İstanbul Üniversitesi akademiye düşen sorumluluğun bilinciyle çalışmalarını sürdürüyor. Bu vizyonla hazırlanan “Tezhip ve Minyatür Sanatıyla Kadın” sergisi izleyicilere sunulurken, "6. Toplumsal Cinsiyet Adaleti Kongresi" de üniversitemizde düzenlendi. İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, üniversitemiz kadın akademisyenleriyle bir araya gelerek kadının toplumdaki yeri ve İstanbul Üniversitesi’nin bu konuya verdiği önem hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Tezhip ve Minyatür Sanatıyla Kadının Sergisi Açılışı Gerçekleşti

İstanbul Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Klasik Türk Bezeme Sanatları Atölyesi Eğitim Programı sorumlusu Prof. Dr. Nil Sarı, Atölye Başkanı Jale Yavuz ve Atölye Başkan Yardımcısı Gaye Özen öncülüğünde hazırlanan “Tezhip ve Minyatür Sanatıyla Kadın” sergisinin açılışı 3 Mart’ta İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası Sergi Salonu’nda düzenlendi.

Rektörümüz Kadın Çalışanların Sayısının Türkiye Ortalamasının Üzerinde Olduğunu Belirtti

Açılışta konuşan Prof. Dr. Mahmut Ak, İstanbul Üniversitesi’nin içtenlikle benimsemiş olduğu kadının çalışma hayatındaki varlığının gerekliliğini, kadının kendi niteliklerini ve etkinliklerini toplumun ileri gelenlerine sunabilmesi için imkânlarını geliştirebilmek kararlılığı içerisinde olduklarını vurgulayarak, “Üniversite olarak hem idari ve akademik personel olarak hem de öğrenci olarak toplumumuzu yansıtacak şekilde kadın varlığının Türkiye ortalamasının üzerindeyiz. Genel bir sayı verecek olursam, idari personelimizin %57’si, öğrencilerimizin %53’ü ve akademik personelimizin %50’si kadınlardan oluşmakta. Kadınlarımızın her biri bulunduğu yerde tam kapasiteyle çalışan hem üniversitemizde hem de üniversitemizin çalışmalarını takip eden diğer kurumlara da rehberlik edecek şekilde öncü çalışmalar ortaya koyan ülkemizin kıymetli kadınları. Bu göreceğimiz sergi de hocalarımızın kendi içlerinden kopan duygularını ve hünerlerini sergiledikleri eserlerden oluşuyor” şeklinde konuştu.

“Üniversitemiz, Kadınlarımızın Sorunlarına Çok Duyarlı”

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), Kadın Araştırmaları Dergisi öncülüğünde, "Değişen Dünyada Ebeveynlik" temasıyla "6. Toplumsal Cinsiyet Adaleti Kongresi" İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası Doktora Salonu’nda düzenlendi.

İstanbul Üniversitesi bünyesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında birçok etkinlik düzenlendiğini belirten İÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, kadın-erkek eşitliği noktasında artık daha bilinçli bir yapıya sahip olduğumuzu ancak bu bilincin topluma yayılması ve birçok noksanlığın sonlandırılması için akademilere de büyük sorumluluklar düştüğünü, üniversitemizin birçok alanda olduğu gibi kadınların eğitim ve çalışma hayatında olmalarına, büyük bir vicdani sorumlulukla katkı sağladığını vurguladı.

Üniversitemizin kadın araştırmalar merkezini hayata geçiren ilk kurum olduğunu söyleyen Prof. Dr. Ak, “Bu merkezin amacı dünyada ve ülkemizde kadınların ve kız çocuklarının karşılaştıkları her türlü sorunun en aza indirilmesi ve yaşam kalitelerinin sürdürülebilir bir şekilde iyileştirilmesi için sosyal, ekonomik ve siyasi alanlarda etkin işleyen kurumsal mekanizmaları tesis etmek ve toplumsal kültürün geliştirilmesine yönelik stratejiler ve politikalar geliştirip uygulamaktır. Akademik personel sayımızda kadınların üstünlüğü göze çarpıyor. Öğrencilerimizin %53’ü kadınlardan oluştuğunu göz önüne alındığında üniversitemizin kadın öğrenciler için önemli bir tercih yeri olduğu da görülmektedir. Kız çocuklarımızın eğitimden uzak tutulduğu zamanlardan bu günlere gelebildiğini görmek bir eğitimci olarak beni ziyadesiyle mutlu ediyor. Bu ve benzeri kadın-erkek eşitliğini sağlayacak çabaların tüm kurumlara yayılması en büyük temennimiz” ifadelerini kullandı.

“Kadın Çalışmaları Alanında Topluma Öncü Bir Kurumuz”

Prof. Dr. Mahmut Ak, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla, İstanbul Üniversitesi’nin kadın akademisyenleriyle bir araya geldi. Prof. Dr. Ak, İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası Mavi Salon’da gerçekleşen buluşmada, kadının toplumdaki yeri ve İstanbul Üniversitesi’nin bu konuya verdiği önem hakkında değerlendirmelerde bulundu. Konuşmasına, kadınların kendi kapasitesini ve potansiyelini toplumun hizmetine sunmak için bir güne ihtiyacının olmadığını belirterek başlayan Prof. Dr. Ak, “Kurumsal olarak da her zaman bu bilinçle hareket ediyoruz. İstanbul Üniversitesi’nin birçok alanda topluma yön veren, rehberlik eden öncü ve ciddi bir kurum olarak kadınların toplumsal hayata ne kadar çok katkı sunabileceğini en iyi bilen kurumların başında geldiğimizin farkında olarak İstanbul Üniversitesi’nde kadın çalışmaları alanında önemli faaliyetler gerçekleştiriyoruz. Bütün bu çalışmalarımız, kurumumuzun şeref levhasında önemli bir kararlılık olarak yer almaktadır” dedi.

İnsanların yaratılış itibariyle yeryüzündeki en üstün canlılar olduğunu belirten Prof. Dr. Ak, bu açıdan bakıldığında insanın yaratılan her şeye sahip olan; hükmetme ve yönlendirme yetkisine sahip olan bir mahlûk olduğunu vurgulayarak, “Allah insanı bu şekilde yaratmışken, biz herhangi bir ayrım yapma lüksüne sahip değiliz. Toplumdaki kadınlar ve erkekler olarak, toplumsal huzurun ve barışın, herkesin birbirini görmesi, tanıması, sevmesi ve saymasıyla mümkün olacağını unutmamalıyız. Ben eminim ki üniversitemizin var olan yapısı da bizim bu düşüncelerimizi harekete geçirmek için önemli imkânlardan birisi olacak. Kadın çalışanlarımızın varlığı üniversitemize güç katıyor. Kadınlarımızın bu alanlardaki katkılarının artarak devam etmesini bekliyoruz” şeklinde konuşmasını sonlandırdı.

Derleme: Yasemin Durmaz
İÜ Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü