Üniversitemiz Uluslararası Öğrencilerin Algılarını Ölçmek Amacıyla Araştırma Başlattı

İstanbul Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Merkezi ve Şehir Politikaları Merkezi, uluslararası öğrencilerin Türkiye’ye, İstanbul’a ve İstanbul Üniversitesi’ne ilişkin algılarını ölçmek için önemli bir araştırmaya başladı.

Geçtiğimiz beş yıl içinde Türkiye’de üniversite okuyan uluslararası öğrenci sayısı yaklaşık dört kat artarak 45 bin seviyesinden 172 bine ulaştı. Kalkınma Planları ve YÖK’ün hedefleri 2023 yılına kadar bu sayının 250 bin seviyesine kadar çıkması yönünde belirlendi. Bu artış içinde, öğrenci sayıları açısından öncü konumunda bulunan İstanbul Üniversitesi’nde öğrenim gören uluslararası öğrenci sayısı yaklaşık 8 bine ulaştı.

152 Farklı Ülkeden Öğrenci Geliyor

Uluslararası Öğrenci Merkezi Müdürü Doç. Dr. Faruk Taşçı, uluslararası öğrenci sayılarındaki artışın ve dünyanın 152 farklı ülkesinden gelen öğrencilerin meydana getirdiği kültürel çeşitliliğin, eğitim sisteminden toplumsal yapıya kadar çok katmanlı etkiler oluşturmaya başladığını belirtti. Uluslararası öğrencilik olgusunun; gelen öğrenciler, akademisyenler, idareciler ve mezunlar gibi farklı yönlerden araştırılmasının gerekliliğinin altını çizdi.

Araştırma 3 Dilde Olacak

Şehir Politikaları Merkezi Müdürü Prof. Dr. Murat Şeker ise İstanbul’un uluslararası öğrenciler tarafından Türkiye’de en fazla tercih edilen şehir olduğunu ve şehir politikalarının belirlenirken uluslararası öğrencilerin beklentilerinin de göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguladı. İstanbul’un bulunduğu coğrafyada uluslararası bir öğrenci kenti olarak anılmasının önemli bir değer olduğunu söyledi. Üniversitemizin iki araştırma merkezi, bu düşüncelerden hareketle; mevcut gerçekliği, ihtiyaçları ve gelecek projeksiyonunu göz önünde bulundurarak İstanbul Üniversitesi’nde eğitim alan uluslararası öğrencilerin Türkiye’ye, İstanbul’a ve İstanbul Üniversitesi’ne ilişkin algıları ve beklentilerini ölçmeyi amaçlayan bir araştırmayı başlatma kararı aldı. Türkçe, İngilizce ve Arapça olarak tablet destekli yüz yüze anket yöntemiyle gerçekleştirilecek bu araştırmanın sonuçlarının düzenlenecek bir etkinlikle kamuoyuyla paylaşılacağı ve raporlanacağı belirtildi.

İÜ Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü


Galeri