Birimler

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Birimi

Kurumsal İletişim Koordinatörlüğümüz bünyesinde faaliyetlerini yürüten
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Birimi’nin görevleri şunlardır:

-Üniversitemizle ilgili bilimsel faaliyet, toplantı ve diğer etkinliklerin planlanması, organizasyonu

-Stratejik halkla ilişkiler yönetimi ve etkin tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi

-Kurum içi halkla ilişkiler çalışmalarının organizasyonu

-Üniversitemizin paydaşları ile ortak çalışmaların yapılması

-İtibar yönetimi çalışmaları

-Kurum kültürünün geliştirilmesi ve kurum imajı çalışmaları

-Değer odaklı stratejik iletişim faaliyetleri

-Kriz yönetimi ve kriz iletişimi faaliyetleri

-Sponsorluk faaliyetleri

-Sorun yönetimi

-Öğretim elemanları, çalışanlar ve öğrencilere yönelik memnuniyet anketi çalışmaları ve sonuçların değerlendirilmesi

-Kurumsal iletişim faaliyetlerinin tümünde etik ilkelere uygunluğun denetlenmesi

Medya İlişkileri Birimi

Kurumsal İletişim Koordinatörlüğümüz bünyesinde faaliyetlerini yürüten Medya İlişkileri Birimi’nin görevleri şunlardır:

-Üniversitemizin faaliyetlerinin haber yapılması ve web sitelerimizde yayınlanması

-Üniversitemizin faaliyetlerinin görsel, işitsel, yazılı ve dijital medya ortamlarında doğru şekilde yer almasının sağlanması

-Medya kuruluşları ve gazeteciler ile etik ilkelere uygun ilişki kurmak, işbirlikleri geliştirmek

-Medyada üniversitemiz hakkında çıkan olumsuz yayınların düzeltilmesi, tekrar etmemesi için gerekli önlemlerin alınması

-Üniversitemizin bilimsel potansiyelinin ve öğretim üyelerimizin faaliyetlerinin hem kendi web sitelerimizde hem de medyada etkin şekilde görünürlüğünün temin edilmesi


Dijital Medya ve Web Birimi

Kurumsal İletişim Koordinatörlüğümüz bünyesinde faaliyetlerini yürüten Dijital Medya ve Web Birimi’nin görevleri şunlardır:

-Üniversitemizin sosyal medya hesaplarının etkin yönetimi

-Üniversitemizin dijital medya ortamlarında temsili

-Dijital ortamlarda itibar yönetimine yönelik çalışmaların yapılması

-Dijital ortamlar için ihtiyaç duyulan tüm içeriklerin üretimi

-Üniversitemiz bünyesindeki tüm web sitelerinin ve sosyal medya hesaplarının yönetimine bilimsel katkı sunulması

Görsel İletişim Tasarımı Birimi

Kurumsal İletişim Koordinatörlüğümüz bünyesinde faaliyetlerini yürüten Görsel İletişim Tasarımı Birimi’nin görevleri şunlardır:

-Kurumsal iletişim koordinatörlüğünün belirlediği iletişim stratejilerine uygun olarak etkin görsel iletişim tasarımı çalışmalarının yapılması

-Etkinlik ve tanıtım materyallerinin tasarlanması

-Grafik, fotoğraf, video tasarımı faaliyetlerinin yürütülmesi

-Üniversitemizin logosunun bulunduğu farklı ürünlerin tasarımı


İçerik Üretimi ve Yönetimi Birimi

Kurumsal İletişim Koordinatörlüğümüz bünyesinde faaliyetlerini yürüten İçerik Üretimi ve Yönetimi Birimi’nin görevleri şunlardır:

-Kurumsal iletişimin görev alanına giren her konuda etkili, doğru, bilimsel içeriklerin üretilmesi

-Rektörlük makamının konuşma metinlerinin hazırlanması

-Üniversitemizin yeni medya ortamlarındaki itibar algısını yükseltecek içerikler üzerinde çalışılması

-Üniversitemizin tüm birimlerindeki içeriklerin daha etkin yönetilmesi, yapılan yanlışların düzeltilmesi, ilgili porsonele bu konuda gerekli eğitimlerin verilmesi


Dış İlişkiler ve Protokol Birimi

Kurumsal İletişim Koordinatörlüğümüz bünyesinde faaliyetlerini yürüten Dış İlişkiler ve Protokol Birimi’nin faaliyetleri şunlardır:

-Üniversitemizin resmi tören ve açılışlarının Halkla İlişkiler ve Tanıtım Birimi ile koordineli şekilde düzenlenmesi

-Protokol listelerinin düzenlenmesi ve protokol düzeninin sağlanması

-Ulusal ve uluslararası heyetlerin ağırlanması ve ilgili birimlerle işbirliğinin sağlanması

-Rektörlük makamının resmi ziyaretlerinde verilecek hediyelerin organizasyonu

-Üniversitemizin yurtdışında etkin şekilde tanıtımı ve bilinirliğinin artırılması için gerekli çalışmaların yapılması

-Üniversitemiz salonlarında yapılacak bilimsel toplantı ve organizasyonların rezervasyon-tahsis işlemlerinin yürütülmesi, gerekli altyapı hizmetlerinin sunulması

-Üniversitemiz kampüslerinde tanıtım amaçlı yapılacak etkinliklerin izin işlemlerinin yürütülmesi

-Görev alanına giren faaliyetlerin görsel, işitsel ve yazılı malzemelerinin dijital ortamda arşivlenmesi

Aday Öğrenci ve Mezunlarla İlişkiler Birimi

Kurumsal İletişim Koordinatörlüğümüz bünyesinde faaliyetlerini yürüten

Aday Öğrenci ve Mezunlarla İlişkiler Birimi’nin faaliyetleri şunlardır:

-Aday öğrencilere yönelik kampüs turlarının düzenlenmesi

-Aday öğrencilerin üniversitemize yönelik ilgilerini artıracak projelerin geliştirilmesi

-Aday öğrencilerle İstanbul Üniversitesi öğretim üyelerinin buluşturulması

-Aday öğrencilere gerekli bilgilendirmelerin güncel olarak Web sayfası üzerinden yapılması

-İstanbul Üniversitesi mezunlarıyla kalıcı ilişkilerin ve işbirliklerinin kurulmasının sağlanması

-Mezunların Üniversitemize maddi-manevi desteklerini artıracak çalışmaların yapılması

-Mezun envanteri ve takip sistemi ile sürekli iletişimin tesis edilmesi