ÇARŞAMBA TOPLANTILARI-44: ENVER TAŞTI “Türkiye İstatistik Sistemi”

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü tarafından düzenlenen “Çarşamba Toplantıları”nın kırk dördüncü oturumu “Türkiye İstatistik Sistemi” başlığı ile Enver Taştı’ nın vereceği konferansla devam edecektir.​Konferans 12 Şubat 2020 Çarşamba günü 17.10’da ikramın ardından saat 17.30’da Edebiyat Fakültesi Amfi 4’te (Kat II) gerçekleştirilecektir.
​Davetlisiniz...

Enver Taştı Kimdir?


19 Mayıs Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümü’nden, 1987 yılında Fakülte Birincisi olarak mezun oldu. Aynı yıl o zamanki adıyla Devlet İstatistik Enstitüsü’nde istatistikçi olarak göreve başladı. 1990 yılında Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri İstatistik Bölümü Yüksek Lisans programını tamamladı. Türkiye İstatistik Kurumu’nda çeşitli kademelerde görev yapan Sayın Taştı, 1997 yılında İşgücü İstatistikleri Şube Müdürü ve TÜİK uzmanı, 2003 yılında ise Daire Başkanı oldu. 2012 yılına kadar; İşgücü, Hizmetler, Fiyat İstatistikleri ve İndeksler Daire Başkanlığı, Sosyal İstatistikler Daire Başkanlığı, Nüfus ve Demografi İstatistikler Daire Başkanlığı ve Sosyal Sektör İstatistikleri Daire Başkanlığı görevini yaptı. 2012-2018 yılları arasında Türkiye İstatistik Kurumu Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü. Ayrıca, Avrupa Birliğine uyum kapsamında, Türkiye İstatistik Sisteminin Güçlendirilmesi amacıyla TÜİK tarafından yürütülen tüm AB projelerinin Kıdemli Program Yöneticiliğini yaptı. Halen TÜİK’te İstatistik Müşaviri olarak çalışmaktadır. 

Uzmanlık alanlarını ağırlıklı olarak; başta nüfus sayımları, demografi, işgücü istatistikleri, informal sektör, çocuk işgücü, hane halkı tüketim harcaması, gelir ve yaşam koşulları, çok boyutlu yoksulluk oluşturmakta olup, uzman düzeyinde çalıştığı bu konularda ulusal ve uluslararası birçok proje yürüttü. Ayrıca, yaşam memnuniyeti, Türk aile yapısı, zaman kullanımı ve yetişkin tütün kullanımı araştırmaları ile güven endeksleri, tüketici fiyatları endeksi, dış ticaret, eğitim, sağlık, adalet, kültür ve turizm istatistikleri konularında çalıştı. Meslek hayatı boyunca önemli çalışmalara imza atan Sayın Taştı, Ulusal Adres Veri Tabanın kurulması, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminin kurulması, Ölüm Bildirim Sisteminin kurulması, kayda dayalı nüfus ve konut sayımı gibi birçok projenin yöneticiliğini yaptı. 

Ulusal ve uluslararası yayımlanmış birçok makalesi olup bunlardan bazılarını; “Türkiye’de Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi”, “Türkiye’de Nüfus İstatistikleri için İdari Kayıtların Geliştirilmesi”, “Türkiye’de İşgücü Piyasasının Kurumsal Yapısı ve İşsizlik”, “Üretim, İstihdam ve Verimlilik”, “Çok Boyutlu Yoksulluk Bakışıyla Türkiye’de Yoksulluk Çalışmaları”, “Eğitimin Önem ve Türkiye’de Durum”, “Türkiye’de Çocuk İşgücü Araştırmaları”, “İnformal Sektör ve Kayıtdışı İstihdam”, “Yetişkin Tütün Kullanım Araştırması Türkiye: Uygulama ve Zorluklar”, oluşturmaktadır. 
 

İÜ Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü


Galeri

Yaklaşan Etkinlikler

etkinlik enver-taştı

ÇARŞAMBA TOPLANTILARI-44: ENVER TAŞTI “Türkiye İstatistik Sistemi”

türkçe yabancı-dil

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Sertifika Programı Başlıyor

kongre immünoloji

6. Avrupa İmmünoloji Kongresi (ECI) Belgrad’da Gerçekleşecek

Konum