UFUK 2020 Programı Toplum ile ve Toplum için Bilim Alanı Bilgi Günü

Avrupa Birliği ve Uluslararası Projeler Ofisi ve TÜBİTAK iş birliği ile 3 Ocak 2020 Cuma günü saat 09.00'da Prof. Dr. Fuat Sezgin Kongre Kültür Merkezi Büyük Salonda, "UFUK 2020 Programı Toplum ile ve Toplum için Bilim Alanı Bilgi Günü" etkinliği düzenlenecek. 

​Toplum ile Toplum için Bilim (Science with and for Society), Avrupa Birliği UFUK2020 bileşenlerinin tümü altında konumlanmış yatay bir alandır. Alan; toplumsal sorunların ele alınmasında, bilimin toplumla etkileşiminde ve yenilikçi yöntemler ile kapasitelerin geliştirilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Bu bağlamda alan, bilimin özellikle gençlere özendirilmesini, toplumun inovasyona olan ilgisinin artırılmasını ve gelecekteki araştırma ve inovasyon konuları üzerine çalışılmaya başlanmasını sağlamaktadır. Bu alanda açık olan çağrıları incelemek için buraya, çalışma programını incelemek için de buraya tıklayabilirsiniz. 

Toplum ile Toplum için Bilim alanı, toplumdaki tüm paydaşların (araştırmacılar, politika yapıcıları, KOBİ, sivil toplum kuruluşları gibi) toplumsal değerler, ihtiyaçlar ve beklentiler göz önüne alınarak araştırma ve inovasyon süreci ile bunların çıktılarının üretilmesinde beraber çalışmasını hedeflemektedir. Toplum ile Toplum için Bilim alanı öncelikli konuları; bilim ile toplum arasında etkili bir iş birliği kurmak, bilim için yeni yeteneklerin istihdamını sağlamak, sosyal bilinç ve sorumluluk ile bilimsel mükemmelliğin bir araya getirilmesi çerçevesinde oluşmaktadır. Bu kapsamda geniş kapsamlı bir yaklaşım olan Sorumlu Araştırma ve Yenilik (Responsible Research and Innovation-RRI) konuları desteklenmektedir. 

Sorumlu Araştırma ve Yenilik, toplumsal aktörlerin araştırma ve yenilik sürecine birlikte katılımına imkân sağlayan geniş kapsamlı bir yaklaşımdır. RRI, araştırma ve inovasyona ilişkin toplumsal beklentileri ve potansiyel etkileri tespit ve değerlendirilmeye katkı sunmaktadır. RRI çerçevesinde -araştırma ve inovasyon politikalarının tasarımı ve uygulaması süreci de dâhil olmak üzere- oluşan öncelikli konular aşağıda sıralanmıştır:

• Toplumun araştırma ve yenilik faaliyetlerine dâhil edilmesi
• Bilimsel sonuçlara erişimin artırılması
• Araştırma süreci ve içeriğinde toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması
• Etik değerlerinin sürece dâhil edilmesi
• Formel ve informel bilim eğitiminin (STEM konuları) teşviki

Alan kapsamında;

• Sorumlu Araştırma ve Yenilik
• Açık Bilim -Açık Erişim
• Bilim Eğitimi
• Etik
• Araştırma ve Yenilikte cinsiyet eşitliği
• Araştırma ve Yeniliğe toplumsal katılım
konuları çerçevesinde araştırma başlıkları desteklenmektedir.

Etkinlik katılım formuna ulaşmak için tıklayınız


Etkinlik programına ulaşmak için tıklayınız.


Ayrıca konu hakkında Avrupa Birliği ve Uluslararası Projeler Ofisi'nden destek almak için euoffice@istanbul.edu.tr adresinden ya da 0212 440 1903 (Direkt) - 12904 (Dahili) numaralarını kullanabilirsiniz.

İÜ Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü
Yaklaşan Etkinlikler

Sağlıklı Sporcu Çocuk Sempozyumu

UFUK 2020 Programı Toplum ile ve Toplum için Bilim Alanı Bilgi Günü

Parçacık Fiziğinde Bilgisayar Uygulamaları Okulu

Konum