AB HORİZON 2020 Projemiz Fonlanmaya Hak Kazandı

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevliliği yapan Nermin Taşkale’nin AB HORİZON 2020 programında yürüteceği proje fonlanmaya hak kazandı.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Uygulamalı Psikoloji Ana Bilim Dalı Mensubu Arş. Gör. Dr. Nermin Taşkale’nin proje yürütücülüğünü yapacağı Avrupa Birliği HORIZON2020 Programı MSCA IF Global Fellowship kapsamındaki "Proximal Antecedents-Focused Interventions for Intimite Violence Victims, Perpetrators, and Couples Tailored for Victim and Perpetrator Typologies" başlıklı “IPV INTERVENTION” kısa isimli 24 ay süreli ve 155.310,72€ toplam bütçeli proje teklifi 100 üzerinden 98,40 puanla fonlanmaya hak kazandı.

Hem ABD’de Hem de İsveç’te Araştırmalar Yapacak

İÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Oral Öncül’ün Yürütme Kurulu Başkanlığı'nı ve İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bekir Kayacan’ın koordinatörlüğünü yaptığı Avrupa Birliği ve Uluslararası Projeler Ofisi’nde iş ve işlemleri takip edilecek olan proje, ülkemizdeki 7 “MSCA IF Global Fellowship” projesinden biri olup, üniversitemizde ilk defa yürütülecek. Proje kapsamında proje yürütücüsü Arş. Gör. Dr. Nermin Taşkale bir yıl Amerika Birleşik Devletleri’nde University of Houston’da ve takiben iki ay İsveç’te Högskolan Väst’te araştırma yapacak. Bunu takip eden on aylık süredeki uygulama çalışmaları ise İstanbul Üniversitesi’nde gerçekleşecek.

Dünyada İlk Kez Üniversitemizde Sınanacak Müdahale Programı

Yakın ilişki şiddeti gibi önemli bir sosyal soruna işaret edecek proje kapsamında, literatürde ilk kez yakın ilişki şiddeti mağdurlarının farklı alt gruplar barındırıp barındırmadığı son beş yılda Türkiye’de toplanmış veriler aracılığıyla incelenecek. Ayrıca, yakın ilişki şiddetini önlemeye yönelik fail, mağdur ve çiftlerle uygulamalarda kullanılabilecek üç farklı müdahale el kitabı hazırlanacak. University of Houston’da Center For Couples Therapy’de gerçekleşecek bu çalışmalar sonrası elde edilecek çıktılar Högskolan Väst’te Barn- Och Ungdomsvetenskapliga Forskningsmiljön’de genç gruplarda uygunluğu için incelenecek.

Üniversitemiz Psikoloji Bölümü’nde kadın mağdurlarla gerçekleştirilecek müdahale çalışmaları ise proje çıktılarının uygulama sonuçlarını açığa çıkaracak. Bu sayede güncel bir yaklaşımı takip eden yeni bir müdahale programı dünyada ilk kez İstanbul Üniversitesi’nde sınanmış olacak. Failler, çiftler ve genç gruplarla çalışmaların ise projenin devamında yeni ve farklı projelerle hayata geçirilmesi planlanıyor.

Haber: Hande Nur OCAK
İÜ Kurumsal İletişim KoordinatörlüğüGaleri