İletişim Fakültemiz Akredite Edildi

İletişim Eğitimi Değerlendirme Akreditasyon Kurulu (İLEDAK) tarafından İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik, Halkla İlişkiler ve Tanıtım ve Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümleri akredite edildi. Akreditasyon süresi 20 Şubat 2022 tarihine kadar geçerli olacak.

Mevcut Eğitim Programları İlerletilerek Yeni Programlar Geliştirilecek

İÜ İletişim Fakültesi’nin akredite edilmesi ile birlikte eğitim ve öğretim kalitesinin tescillenmesi; mevcut eğitim programlarının ilerletilmesi, sürekli iyileştirilmesi ve yeni programların geliştirilmesi konularında önemli bir yer tutuyor. İletişim Fakültesi’nin akredite edilmesi fakültenin uluslararası düzeyde gelişiminin teknolojilere uyumlu ve yeni ihtiyaçlara yaratıcı çözümler geliştirebilecek şekilde sağlanabilmesini de hızlandıracak.

Fakültemiz 2 Yıl Süreyle Akredite Edildi

Farklı disiplinlerdeki iletişim eğitim programları için akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yaparak Türkiye’deki iletişim eğitiminin kalitesinin yükseltilmesini amaçlayan İLEDAK Değerlendirme Ekibi, İÜ İletişim Fakültesi’ni 23-26 Kasım 2019 tarihleri arasında ziyaret ederek fakülteyi insan kaynakları, fiziki kaynak yeterliliği, teknoloji ve bilişim altyapısı ile akademik faaliyetler bakımından değerlendirmişti. İLEDAK Değerlendirme ekibinin tüm kriterleri dikkate alarak hazırladıkları sonuç raporunun ardından üç aylık değerlendirme sürecinin sonunda İÜ İletişim Fakültesi Gazetecilik, Halkla İlişkiler ve Tanıtım ve Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümleri 2 yıl süre ile akredite edildi.

“Birlikteliğimiz Akademik Gücümüzdür”

İÜ İletişim Fakültesi’nin akredite edilmesine ilişkin açıklama yapan İÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ergün Yolcu şunları dile getirdi: “Ülkemizin ilk İletişim Fakültesi olan İÜ İletişim Fakültemiz her alanda olduğu gibi stratejik planlama ve kalite yönetimi süreçlerinde de öncü bir fakültedir. Yaptığımız tüm bu çalışmalar fakültemizin farkını ortaya koymuş ve akreditasyon sürecini başarı ile tamamlamamızı sağlamıştır. İÜ İletişim Fakültesi Gazetecilik, Halkla İlişkiler ve Tanıtım ve Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümleri 2 yıl süre ile 20 Şubat 2022 tarihine kadar akredite edilmiştir. Bu başarı öğrencilerimiz ile akademik ve idari personelimizin destekleri sayesinde elde edilmiştir. İÜ İletişim Fakültesi olarak her zaman benimsediğimiz, birlikteliğimiz akademik gücümüzdür.”

İzlenmesi Gereken Yollar Tutarlı Bir Şekilde Ortaya Konuldu

İletişim alanında Türkiye’nin devimsel stratejik planına sahip ilk fakültesi olan İÜ İletişim Fakültesi’nde stratejik planlama süreci, İÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ergün Yolcu başkanlığında 2017 yılında başladı. İÜ İletişim Fakültesi’ne ilişkin planlama süreci, kurumsal değerlendirmeler ve stratejik plan detaylarını kapsayan “İletişim Fakültesi 2018-2020 Stratejik Planı” hazırlanarak İÜ İletişim Fakültesi’nin hangi düzeyde olduğu ve oluşturulan vizyona ulaşmak için izlenmesi gereken yollar tutarlı bir yapı içerisinde ortaya konuldu.

“Türkiye’nin İlk İletişim Fakültesi”

İletişim Fakültesi’nin köklü tarihine dikkat çeken Prof. Dr. Yolcu şunları aktardı: “1950 yılında kurulan İletişim Fakültemiz ülkemizin ilk İletişim Fakültesi olmasının yanı sıra Türkiye’nin ilk Nobel Ödüllü mezununa sahiptir. YKS 2019 taban puanları göstermiştir ki alanında en yüksek puanı alan öğrenciler devlet üniversiteleri arasında ilk sırada İÜ İletişim Fakültesi’ni tercih etmiştir. Fakültemizde hayata geçirdiğimiz uygulama birimleri, öğrenci kulüpleri ve çeşitliliği barındıran atölyeler ile onlara daha mezun olmadan sektörde kazanabilecekleri deneyimi edinme fırsatı sunuyoruz. Fakültemizde öğrencilerimiz almış oldukları alan zorunlu derslerin yanında fakültemizdeki farklı bölümlerden seçmeli dersler de alabiliyorlar. Örneğin Gazetecilik bölümünde eğitim gören bir öğrenci kamera ve kurgu alanında da kendini geliştirmek üzere ders seçebiliyor. Şu an sektör iletişim fakültelerinin öğrencilere ayrı ayrı sunduğu yetkinliklerin tamamını bütünleşmiş bir şekilde öğrencide görmek istiyor. Biz İletişim Fakültesi olarak öğrencilerimizi sektöre tüm alanların yetkinliklerini bir araya toplayabilmiş ve çağın gereklerine ayak uydurmuş birer birey olarak hazırlıyoruz. Hem sektörün hem de öğrencilerimizin bizden olan beklentisi de zaten bu şekilde.”

Dünyada İletişim Alanında Eğitim Veren Fakültelerin Çalışmaları Dikkate Alınıyor

İÜ İletişim Fakültesi’nde ders programlarının titizlikle hazırladığını belirten Prof. Dr. Yolcu, “Ders programlarımızın hazırlanmasında dünyada iletişim alanında eğitim veren fakültelerin nasıl çalışmalar yürüttüğü ve gelecekte de neler yapacaklarını dikkate aldık. Fakültemizde sektörle olan bağlarımızı güçlendirerek uygulamaya dönük ve bilimsel araştırma projelerine yönelik çalışmalarımızı artırdık. İletişim alanında eğitim alan öğrencilerimizi gelecekte bu alanda çalışacak bireylerin yeterlilikleri nasıl olmalı ise ona uygun olarak yetiştiriyoruz. Bu anlamda fakültemizde YÖK 100/2000 Doktora Burs Programı kapsamında doktora eğitimi alan öğrencilerimizde teori ve uygulamaya yönelik birçok projede birlikte çalışıyoruz” dedi.

“Bu Başarı Tüm İletişim Fakültesi Ailesinin Ortak Başarısıdır”

İÜ İletişim Fakültesi olarak akreditasyon, uluslararasılaşma ve kalite yönetimi çalışmalarına büyük önem verdiklerini dile getiren Prof. Dr. Yolcu konuşmasını şu şekilde sonlandırdı: “İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi olarak kalite odaklı bakış açımızı, geçmişte olduğu gibi, bugün ve gelecekte de sürekli iyileştirerek daima daha iyi noktalara taşımayı hedefliyoruz. İletişim Fakültemiz Türkiye’deki tüm iletişim fakültelerine kalite çalışmaları ile örnek olmaktadır. İletişim Fakültemizin akredite edilmesinde tüm bu çalışmalar etkili olmuştur. Bu başarı tüm İletişim Fakültesi ailesinin ortak başarısıdır.”