Koordinatörlüğümüz ve Enformatik Bölümü Corona Günlükleri Projesi’ne İmza Attı

İstanbul Üniversitesi COVID-19 ile ilgili yeni bir projeye imza attı. İÜ Enformatik Bölümü tarafından hazırlanan ve İÜ Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü’nün iş birliğinde hayata geçirilen “Corona (COVID-19) Günlükleri Projesi” başlıklı paydaş bilgilendirme projesi, COVID-19 ile ilgili verilerle hazırlanan doküman ve videoları sunuyor. 

İstanbul Üniversitesi, COVID-19 ile ilgili çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. İÜ Enformatik Bölümü tarafından hazırlanan ve İÜ Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü’nün iş birliğinde gerçekleştirilen Corona (COVID-19) Günlükleri Projesi, COVID-19’un yayılımı ile ilgili olarak verilere dayalı analitik çalışmaları içeren günlük kısa, ilgi çekici video grafik ve mini PDF dokümanlardan oluşuyor.

Projenin En Önemli Hedefi, Yeni Disiplinlerarası Çalışmalara Çağrışım Yapmak

Önemli amaçlarla hayata geçirilen projeden beklenen en büyük kazanım; farklı perspektiflerden ele alınan ve geniş spektrumlu video/görsel analizlerin, akademisyenlerin çeşitli alanlarda yapacağı disiplinlerarası çalışmalar için çağrışım yapması ve yerine göre katkıda bulunması. Çalışmanın bir diğer amacı, öncü ve köklü bir eğitim kurumu olan İstanbul Üniversitesi’nin COVID-19 sürecinde ürettiği akademik yayınlara ek olarak, “popüler bilim” olarak tanımlanabilecek bir formatta güncel ve sürekli veri üretilmesi. Sadece akademisyenlere değil, aynı zamanda İstanbul Üniversitesi mensuplarına ve öğrencilerine yönelik bir bilgilendirme faaliyetinin hedeflendiği proje sayesinde, İstanbul Üniversitesi’nin güncel, sürekli ve aktif kamuoyu bilgilendirme sürecine teknik düzeyde bir katkı sağlanmış olacak.

Veriler Güvenilir Kaynaklardan Elde Edildi

Proje kapsamında yararlanılan verileri; yayılıma ilişkin zaman serileri ve genel ekonomik/demografik/sosyolojik veriler oluşturdu. Bu veriler çeşitli açık ve güvenilir kurumsal/akademik kaynaklardan elde edildi. Bu kaynaklar arasında Johns Hopkins Üniversitesi (JHU), Dünya Sağlık Örgütü (WHO), World Bank, FactBook gibi kurumlara ek olarak, Wikipedia, Worldometer gibi siteler de yer aldı. Çalışmada her iki veri grubu sentezlenerek birbiri ile ilişkilendirildi ve elde edilen sonuçlar görselleştirilerek yorumlandı. 

Çubuk Grafik Yarışı (Bar Chart Race) Videoları ile Trend Analizleri ve Vaka Gelişimi İzlenecek

Çubuk grafik yarışı (bar chart race) adı verilen ve vaka, iyileşme, ölüm sayıları gibi günden güne değişen tablonun aktif video olarak ekrana yansıtılmasıyla oluşturulan videolar ve grafik çalışmalar, trend analizi ile vaka gelişimini görme noktasında önemli katkı sağlıyor. Hazırlanması zaman alan bu video grafikler, kapsadığı zaman aralığına göre 45 saniye ile 2 buçuk dakika arasında sürüyor. Corona (COVID-19) Günlükleri Projesi kapsamında, haftada en az 1 tane çubuk grafik yarışı hazırlanması planlanıyor.

Kısa ve Akıcı Biçimde Hazırlanmış Mini PDF’ler

Projenin bir diğer önemli dokümanı olan mini PDF çalışmalar ise, yayınlandığı tarihin güncelliğinde olmak üzere, 1 veya 2 adet koronavirüs (COVID-19) yayılım grafiği ya da tablosunun analitik değerlendirilmesinden oluşuyor. Kısa ve okunabilir olması, birbirini takip eden ve bir bütünlük arz ederek okuyucuyu sıkmayacak düzeyde kısa ve akıcı yorumlardan oluşması sebebiyle “mini PDF” şeklinde adlandırılan çalışmalar, tek sayfalık PDF’lerden meydana geliyor. Doküman içerisinde; üst kısımda grafik kategorisi, son veri tarihi gibi bilgilerin yanı sıra, takip eden birkaç satırlık yazı, kısa 1 veya 2 grafik ve takip eden 1-2 paragraflık yorum ve değerlendirme yer alıyor.

Projeye COVID-19 Bilgilendirme Sayfamızdan Ulaşabilirsiniz

COVID-19 sürecinin henüz ilk günlerinde İstanbul kurumsal web sayfasında hayata geçirilen COVID-19 Bilgilendirme Sayfası’na entegre edilen Corona (COVID-19) Günlükleri Projesi’nin İstanbul Üniversitesi mensupları tarafından yapılacak disiplinlerarası yayınlara katkı sağlaması hedefleniyor. 

Çalışma ile ilgili görüş ve önerilerinize ek olarak çeşitli grafik sunum önerilerinizi aşağıdaki adres aracılığı ile paylaşabilirsiniz:

İletişim: said.erdogan@istanbul.edu.tr

Corona (COVID-19) Günlükleri Projesi’ne ulaşmak için tıklayınız.

Haber: Tuğçe AYÇİN

İÜ Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü