Pandemi Sürecinde Sağlık Çalışanlarımıza Psikososyal Destek Programı Sunuldu

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, COVID-19 pandemisi sürecinde hem hastalara hem de sağlık çalışanlarına faydalı yenilikçi projeler geliştirilerek toplum sağlığına katkı sağlamaya devam ediyor. İstanbul Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, içinden geçmekte olduğumuz olağanüstü süreçte, zorlayıcı koşullarda hizmet veren sağlık çalışanlarının yoğun stres, tükenmişlik veya çaresizlik gibi duygularla başa çıkabilmeleri için Psikososyal Destek Programı başlattı.

COVID-19 salgınıyla birlikte yaşadığımız bu zorlu süreçte yoğun stres ve risk altında görevlerini sürdüren sağlık çalışanları, ruhsal zorluklar ile de mücadele etmek zorunda kalıyor. Bu nedenle, COVID-19 salgını sürecinde psikolojik desteğe en çok ihtiyaç duyan grup, süregiden güç koşullarda canla başla hizmet veren İstanbul Tıp Fakültesi’nin değerli sağlık çalışanlarından oluşuyor. Covid-19 salgınının ilerleyen dönemlerinde bu zorluklarla baş etme güçlüklerinin daha da belirginleşebileceğini öngören İstanbul Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, salgın süresince İstanbul Tıp Fakültesi sağlık çalışanlarına ruhsal destek sunmak amacıyla Psikososyal Destek Programı’nı hayata geçirdi.

Salgın Süresince İstanbul Tıp Fakültesi Sağlık Çalışanlarına Ruhsal Destek Sunulacak

İstanbul Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Başak Yücel, Psikososyal Destek Programı hakkında detayları aktardı. Programın, İstanbul Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı bünyesinde, Psikonevroz-Psikoterapi Birimi koordinatörlüğünde kurulduğunu ifade eden Prof. Dr. Yücel, program bünyesinde, salgın süresince İstanbul Tıp Fakültesi sağlık çalışanlarına ruhsal destek sunmanın amaçlandığını belirterek, “Program, Anabilim Dalımızın 4 öğretim üyesinin süpervizyon ve denetiminde, psikoterapi eğitimlerini tamamlamış olan kıdemli 5 psikiyatri asistanı tarafından sürdürülmektedir” dedi.

“Görüşmeler İnternet Üzerinden veya Yüz Yüze Gerçekleştirilebiliyor”

Sağlık çalışanlarının faydalanabileceği randevu ve görüşme planlamalarıyla ilgili bilgileri aktaran Prof. Dr. Yücel, “Program kapsamında yoğun stres altında çalışan tüm sağlık çalışanlarımızla öncelikle Skype üzerinden online görüşmeler planlanmakta, gerekli görülürse yüz yüze görüşmeler de gerçekleştirilmektedir. Bu süreçte sağlık çalışanlarımızın ruhsal destek ihtiyacının saptanması, uygun ruhsal müdahalelerin yapılması ve yakın takibi hedeflenmektedir” ifadelerini kullandı. Randevu almak isteyenlerin hafta içi 09:00 ile 16:00 saatleri arasında 414 20 00’dan 31342 numaralı iç hat telefonuna ulaşılabileceklerini belirten Prof. Dr. Yücel, “Sekreterliğimize başvuran sağlık çalışanları için kısa süre içinde uygun zamana randevu verilerek ruhsal destek ekibi üyelerinden biriyle online görüşme düzenlenmektedir” dedi.

“Ruhsal Olarak Zorlu Bir Dönemden Geçiyoruz”

Yaşadığımız COVID-19 salgını sürecinin, özellikle ön saflarda zorlu görevler yüklenen sağlık çalışanlarımız için çeşitli güçlükler içerdiğini belirten Prof. Dr. Yücel, “Sağlık çalışanlarımızın pek çoğu yoğun stres altında ve bir kısmı yakınlarından uzakta çalışıyor. Bu nedenle ruhsal olarak zorlayıcı bir dönemden geçiyoruz. Bu noktada sağlık çalışanlarımızın İstanbul Tıp Fakültesi bünyesinde, ruhsal açıdan ihtiyaç duydukları anda ulaşabilecekleri bir birimin olduğunu bilmelerinin önemli olduğunu düşünüyoruz” diyerek sözlerini tamamladı. 

Haber: Esra Nur DÖNMEZ
İÜ Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü