Üniversitemiz Uluslararası Yayın Sayısında Birinci Oldu

ULAKBİM tarafından Türkiye’deki üniversitelerin yayın performansları açıklandı. Verilere göre İstanbul Üniversitesi Web of Science’ta 3914 yayın ile Türkiye’deki üniversiteler arasında birinci oldu.


TÜBİTAK ULAKBİM, (Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi) bilişim altyapıları kurarak ve bilgi teknolojilerini kullanarak araştırmalara temel olacak bilgi kaynaklarının oluşturulması ve ülke genelinde erişime sunulması hizmetlerini yürüten TÜBİTAK’a bağlı bir enstitüdür.

Uluslararası Atıfta 3. Sıradayız

Türkiye adresli hakemli dergiler ile TÜBİTAK tarafından desteklenen projelere bibliyografik/tam metin erişimin yanı sıra, atıf ve performansların ölçülerek yazar, kurum, bilim dalı ve dergilerle ilgili analizlerin yapıldığı Fen ve Sosyal Bilimler alanlarını kapsayan ulusal atıf dizini olan TR Dizinde 13 bin 156 yayınla ikinci, 9 bin 672 atıfla beşinci olan İstanbul Üniversitesi, 2015-2019 yılları arasında TÜBİTAK destekli 94 proje ile beşinci oldu. TÜBİTAK ULAKBİM tarafından bibliyometrik analizle uluslararası atıf dizinleri üzerinden ülke, üniversite, konu ve araştırmacı bilimsel yayın performansları ölçülerek hazırlanan gösterge raporunda; 2018-2019 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Web of Science’da (WOS) 3.914 yayınla Türkiye’de birinci sırada yer alırken 2009-2019 yılları arasında 179 bin 922 uluslararası atıfla 3. sırada yer aldı.

Dergilerin elektronik ortamda yayınlanmasını sağlayan editöryal süreç yönetimi ve barındırma hizmeti sunan ve araştırmacıların ulusal yayınlara erişimini kolaylaştıran DergiPark, bir günde yaklaşık 100 bin kişi tarafından ziyaret edilmektedir. TÜBİTAK ULAKBİM verilerine göre 2018-2019 döneminde üniversitemizin; DergiPark’ta editörlük yapan araştırmacı sayısı 95, hakemlik yapan araştırmacı sayısı 343 ve üniversitemiz akademisyenlerinin 989 yayını bulunmaktadır. UBYT, (Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik) bilimsel yayınların kalitesinin arttırılması için ülkemizdeki araştırmacıların uluslararası yayınları teşvik edilmektedir. Açıklanan bu verilere göre 2018-2019 döneminde üniversitemizde; UBYT’den teşvik alan akademisyen sayısı 404’tür.

Ülkemizdeki en yaygın kullanılan kütüphane kayıtlarının toplu olarak yer aldığı ulusal katalog olan TO-KAT’ta üniversitelerle birlikte toplam 194 kütüphane koleksiyonu yer almaktadır. İstanbul Üniversitesi’nin TO-KAT’ta yer alan kayıt sayısı 590 bin 301 ve bu kayıt sayısına göre üniversite sıralaması 5’tir.

Haber: Hande Nur Ocak
İÜ Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü